Recht door zee in geschillen en adviezen

B.V.B.A. Advocatenkantoor Alain COULIER is een breedspectrum advocatenkantoor dat een volledige juridische dienstverlening biedt in uiteenlopende domeinen. Het kantoor staat de cliënten bij zowel op procedurevlak, zowel in burgerlijke als in strafzaken, als op het gebied van zakelijke transacties en adviezen.

Het kantoor kent een bijzondere voorliefde voor het personen-en familierecht en familiaal vermogensrecht, bouw- en vastgoedrecht, aansprakelijkheidsrecht, verkeersrecht, strafrecht alsook voor het verzekeringsrecht. De maatschappij en het recht zijn permanent aan verandering onderhevig zodat ons kantoor groot belang hecht aan grondige, permanente bijscholing.

Ons kantoor biedt zowel preventieve als curatieve oplossingen voor een breed gamma aan juridische problemen.

Het advocatenkantoor behartigt dossiers voor alle hoven en rechtbanken ten lande, o.a. Veurne, Nieuwpoort, Diksmuide, Oostende, Brugge, Ieper, Kortrijk, Gent, Antwerpen, Brussel, etc.

Het cliënteel van het kantoor bestaat zowel uit particulieren als bedrijven. Het is de overtuiging van het kantoor dat het belang van de cliënt alle voorrang geniet. Teneinde de continue kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen bekwamen de advocaten zich verder via opleidingen en voortdurende opvolging van rechtsleer, rechtspraak en wetgeving.

De cliënt wordt periodiek geïnformeerd over de stand van zijn dossier.

Afspraken en contacten kunnen langs telefonische weg worden vastgelegd, dan wel via fax of via e-mail.